ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Ostatnio budynek Instytutu Historycznego przystosowany został do potrzeb osób niepełnoprawnych – została zainstalowana winda, toalety dla niepełnosprawnych, podjazd przed głównym wejściem.
W IH studiują studenci niewidomi.
Studenci niepełnosprawni mogą się ubiegać o specjalne stypendium. Na UW istnieje dobrze zorganizowana pomoc dla studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych – zajmuje się tym Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Dysponuje ono miejscami w akademikach dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i autobusami do przewozu osób na wózkach (między miejscem zamieszkana a miejscem odbywania zajęć). Inne formy pomocy to między innymi nagrywanie materiałów dydaktycznych dla studentów niewidomych i lektoraty języków obcych dla osób niesłyszących i niewidomych.
Studenci niepełnosprawni muszą spełnić te same wymagania jak wszyscy inni, ale mogą uzyskać możliwość zdawania egzaminów w innych terminach i w innej formie, zwiększenia limitu nieobecności na zajęciach itp.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW
e-mail: bon@uw.edu.pl