ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


OBJAZDY NAUKOWE

Rozpoczynając studia historyczne raczej nie jesteśmy na poziomie „późne roko-ko-ko”, jak bohater „Seksmisji”. Ale pewnie każdy z nas doświadczył kiedyś uczucia bezradności we wnętrzu barokowego kościoła. Co chcą nam przekazać figury świętych, trzymające różne dziwne przedmioty i wykonujące dramatyczne gesty? A co oznaczają te alegorie i symbole? Jak zrozumieć, zapisany w tym wnętrzu, sposób myślenia i emocje ludzi sprzed trzystu lat?
Dwa obowiązkowe objazdy na I i II roku studiów to zwiedzanie zabytków w wybranym regionie Polski. Studenci I roku mają objazd trzydniowy, studenci II pięciodniowy, zakończony egzaminem.
Dla historyka zabytki są źródłem; tak, jak czyta i interpretuje źródła pisane, tak „odczytuje” architekturę, przedmioty, obrazy, krajobraz itp. Podstawowym celem objazdu nie jest gromadzenie wiedzy szczegółowej o poszczególnych zabytkach, ale właśnie uzyskanie ogólnych umiejętności interpretacyjnych. Nawet jeśli oglądane kolejno barokowe pałace nałożą się nam we wspomnieniach, pozostanie wiedza o baroku.
Chcemy, by studenci rozróżniali style architektoniczne. By potrafili zidentyfikować kolejne przebudowy zabytku oraz zauważyć, że wyposażenie wnętrz jest wcześniejsze lub późniejsze od samego budynku. Powinni wiedzieć, że św. Wojciech zwykle trzyma wiosło, a św. Stanisław występuje z figurką wskrzeszonego przez siebie rycerza Piotra; rozumieć jak kształt bastionów fortecy wynika z możliwości ostrzału przedpola; dostrzec, że upadek handlowego miasta jest skutkiem przesunięcia się koryta rzeki.
Objazdy to okazja do odkrycia mało znanych, a często niezwykle interesujących zabytków położonych daleko od dużych miast czy popularnych tras turystycznych. Ale historia zapisana w krajobrazie to nie tylko zabytki – to również układ dróg, ulic w mieście, roślinność będąca śladem kształtowania krajobrazu przez człowieka. Pagórek może być wczesnośredniowiecznym grodziskiem. Miasto z domami z końca XIX w. często zachowuje dawny układ parcel - widać w nim plan wytyczony w czasie średniowiecznej lokacji. Okalające starą część miasta tereny parkowe z dużym prawdopodobieństwem powstały na miejscu dawnych murów i fos.
Część osób poprzestanie na tych dwóch objazdach, inni będą uczestniczyli w kolejnych, organizowanych już przez samych studentów - w ramach seminariów magisterskich, bloków tematycznych czy kół naukowych.