ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli przygotowujących się do uczenia historii jako drugiego przedmiotu. Poza poszerzeniem wiedzy historycznej studentów, ich celem jest zaprezentowanie tych elementów warsztatu naukowego historyka, które mogą być wykorzystane w nauczaniu historii.
Studia prowadzone są w ramach projektu „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu”, współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszy Społecznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Całkowita liczba godzin zajęć wynosi 580, z czego 332 godziny to zajęcia odbywane w budynku Instytutu; pozostałe zajęcia realizowane są w formie kształcenia na odległość (przez Internet). Studia trwają trzy semestry.
Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia, na których omawiane są węzłowe problemy dziejów kolejnych epok - od starożytności do XX wieku. W programie studiów znajdują się ponadto wybrane zagadnienia demografii historycznej,zajęcia z „technologii informacyjnej” oraz zajęcia z dydaktyki historii, dotyczące między innymi wykorzystania w nauczaniu źródeł historycznych czy osiągnięć nauk pomocniczych historii (np. chronologii, heraldyki, paleografii itp.). Częścią programu studiów jest też kurs języka angielskiego.
Zajęcia kończą się zaliczeniem w postaci testów bądź prac pisemnych.