ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


SOCRATES-ERASMUS

Uniwersytet Warszawski od 1997 roku bierze udział w programie Socrates-Erasmus, w ramach którego studenci mogą wyjechać na studia w jednym z krajów Unii Europejskiej na okres semestru lub roku akademickiego.

W roku akademickim 2006/2007 studenci Instytutu Historycznego będą mogli wyjechać do następujących ośrodków akademickich (33 miejsca na 17 uczelniach w 11 krajach):
 • Katholische Universität Eichstätt - Niemcy (2 osoby x 6 m-cy)
 • Albert - Ludwigs Universität Freiburg - Niemcy (2 osoby x 9 m-cy)
 • Universität Konstanz - Niemcy (1 osoba x 6 m-cy)
 • Europa - Universitat Viadrina Frankfurt(O)- Niemcy (2 osoby x 6 m-cy)
 • Uniwersytet w Bielefeld – Niemcy ( 2 osoby x 5 m-cy)
 • Universidad de Burgos - Hiszpania (2 osoby x 9 m-cy)
 • Universite Nancy - 2 - Francja (2 osoby x 9 m-cy)
 • Roskilde Universitetscenter - Dania (1 osoba x 10 m-cy)
 • Universit Ca' Foscari di Venezia – Włochy (1 osoba x 5 m-cy)
 • Queen's University Belfast - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (4 osoby x 5 m-cy)
 • Uniwersytet w Utrechcie – Holandia (1 osoba x 5 m-cy)
 • Central European University w Budapeszcie – Węgry (2 osoby x 5 m-cy)
 • Uniwersytet w Kownie – Litwa (2 osoby x 5 m-cy)
 • Uniwersytet w Wilnie – Litwa (2 osoby x 5 m-cy)
 • Uniwersytet w Lubljanie – Słowenia (2 osoby x 6 m-cy)
 • Freie Universitat Berlin – Niemcy (3 osoby x 6 m-cy)
 • Uniwersytet Karola w Pradze – Czechy (2 osoby x 5 m-cy)

Zgodnie z zasadami programu Socrates - Erasmus, przyznane stypendium nie pokrywa całości kosztów pobytu studenta za granicą, lecz ma wyrównać różnice kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem pobytu. Suma dofinansowania wyjazdu wynosiła ostatnio ok. 250 euro miesięcznie. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów przejazdu przez dyrekcję IH. Zasadą programu Socrates - Erasmus jest również rozliczanie nauki za granicą w ramach programu studiów na uczelni macierzystej, czyli bez konieczności przerywania nauki (przysługuje na ten okres urlop naukowy). Do wyjazdu niezbędna jest znajomość języka kraju pobytu w stopniu umożliwiającym uczęszczanie na zajęcia.

Student Erasmusa:

 • otrzyma Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) pomiędzy jego uczelnią macierzystą a uczelnią przyjmującą, w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów za granicą, w tym liczba punktów kredytowych, jakie powinien uzyskać;
 • uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od niego czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek;
 • po zakończeniu okresu studiów w uczelni przyjmującej otrzyma podpisany przez tę uczelnię Wykaz zaliczeń (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez niego punkty i oceny (zaliczenia);
 • uczelnia macierzysta w pełni uzna oceny i punkty uzyskane przez niego w uczelni zagranicznej w czasie odbytego tam okresu studiów, zgodnie z ustaleniami Porozumienia o programie zajęć;
 • zachowa prawo do korzystania ze stypendiów krajowych, do których nabył prawa przed wyjazdem.

Poza wyjazdami w ramach programu Sokrates-Erasmus, studenci IH wyjeżdżają na stypendia w ramach umów dwustronnych zawartych przez UW z zagranicznymi uniwersytetami – w Niemczech, Rosji, we Francji i na Ukrainie.