ilustracja
Wstęp =>
Witamy na stronach poświęconych rekrutacji w IH UW.

Zasady rekrutacji 2007/2008 =>
Informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej w IH UW.
Internetowa Rejestracja Kandydatów =>
Strona rejestracji kandydatów na studia w UW.
Dlaczego historia? =>
Kilka słów na temat dlaczego warto u nas studiować.
Program studiów =>  
Szczegółowy program studiów w IH UW.
Specjalizacje =>  
Specjalizacje zawodowe dostępne w ramach studiów w IH.
Objazdy naukowe =>  
Objazdy naukowe - czyli "historia w terenie".
Wykłady =>  
Spis wykładów w obecnym semestrze.
Seminaria =>  
Seminaria prowadzone w IH UW w tym semestrze.
Sylabusy zajęć =>  
Sylabusy zajęć prowadzonych w IH UW w semestrze letnim 2005/2006 i zimowym 2006/2007.
Socrates-Erasmus =>  
Program wymiany studentów w ramach krajów Unii.
Co po studiach? =>  
Jak można wykorzystać umiejętności zdobyte na studiach historycznych?

Studia wieczorowe =>
Czym są i jaki mają program studia wieczorowe?
Studia zaoczne =>
W jaki sposób odbywają się zajęcia na studiach zaocznych?
Studia podyplomowe =>
Do kogo są skierowane i jak są realizowane studia podyplomowe?

Akademiki =>
Informacje o domach akademickich, wymaganych dokumentach itd.
Stypendia =>
Informacje o stypendiach dostępnych dla studentów IH UW.
Studenci niepełnosprawni =>
Informacje o warunkach studiowania studentów niepełnosprawnych.

Raport UKA =>
Raport Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia w Instytucie Historycznym UW (plik PDF).

Romans historyczny =>
Żartobliwa i fantazyjna minipowieść napisana przez anonimowego autora / autorów, dziejąca się w scenerii Instytutu Historycznego (plik PDF).
 


STUDIA ZAOCZNE

Program studiów zaocznych jest zbliżony do programu studiów dziennych. Nie ma różnic między tymi studiami w liczbie godzin podstawowych przedmiotów historycznych oraz w sposobie nauczania. Studenci, podejmujący studia drugiego stopnia (magisterskie) mają możliwość wybrania specjalizacji nauczycielskiej, edytorskiej lub archiwalnej.
Studia zaoczne odbywają się w trybie sobotnio – niedzielnym co dwa tygodnie od godz. 8.00 do godz. 20.00; w semestrze jest 7 – 8 takich weekendowych spotkań. Zajęcia rozpoczynają się w ostatnią sobotę września i kończą w pierwszej połowie czerwca.
Studenci II roku studiów zaocznych odbywają tzw. objazd naukowy. Polega on na zwiedzaniu i omawianiu zabytków w wybranym regionie Polski.
Są to studia wymagające dużej samodyscypliny – przede wszystkim ze względu na konieczność łączenia studiów z pracą zawodową.
Studenci zaoczni mogą uczestniczyć w odbywających się w ciągu całego tygodnia wykładach na studiach stacjonarnych. Poza seminariami licencjackimi i magisterskimi przeznaczonymi specjalnie dla studentów zaocznych i odbywającymi się w soboty i niedziele, mogą oni uczestniczyć w seminariach na studiach stacjonarnych – dziennych i przygotowywać na jednym z nich pracę licencjacką lub (na studiach II stopnia) magisterską.
Studia są płatne.
Studenci, którzy na I lub II roku studiów licencjackich uzyskają średnią ocen co najmniej 4,5 przenoszeni są na bezpłatne studia dzienne.
Od 2004 roku studenci zaoczni mogą również korzystać z pomocy materialnej. Studenci o niskim dochodzie na osobę w rodzinie mogą otrzymać stypendium socjalne. Przyznawane jest ono na 10 miesięcy. Student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać zapomogę. Najlepsi studenci otrzymują stypendia za wyniki w nauce ("stypendia naukowe") na podstawie średniej ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim.

Sylabusy zajęć studiów zaocznych w Instytutcie Historycznym UW (rok akademicki 2006/2007)